top photo top photo

25 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE...

1. Zapytanie ofertowe nr 11/05/2016 2.

Więcej

25 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE...

Informacja o unieważnieniu postępowania 1. Zapytanie ofertowe nr 10/05/2016 2.

Więcej

25 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE...

1. Zapytanie ofertowe nr 09/05/2016 2.

Więcej

10 czerwca 2016

AKTUALIZACJA: DUŻE...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA UCZESTNIKA EKOSYSTEMU PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.1. PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW POPW 2014 -2020

Więcej

8 czerwca 2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCE PROJEKTU „PLATFORMY STARTOWE: CONNECT” – PRASA ORAZ INTERNET znak sprawy: 15/062016/LPNT 1. coque iphone en ligne Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 76529-2016 2. coqueiphone Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 76529-2016 3. coque iphone 6 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 4.

Więcej

7 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/06/2016 z dn. coqueiphone 25 05.2016 na doradztwo podatkowe dla nie więcej niż 19 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT 1. Zapytanie ofertowe nr 14/06/2016 2.

Więcej

6 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/05/2016 Z DN. 06.05.2016 na usługę przeprowadzenia warsztatów „KickOff Session” dla pomysłodawców projektów biznesowych w ramach „platformy startowej: CONNECT”

Więcej

3 czerwca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE...

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/2016 Z DN. coque iphone en ligne 03.06.2016 na usługi doradcze w zakresie pełnienia funkcji Opiekuna Startup dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT znak sprawy: 12/06/2016 Wyjaśnienie treści ogłoszenia 1. Zapytanie ofertowe nr 12/06/2016 2.

Więcej

20 maja 2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM NA ZAKUP USŁUGI PRZEPROWADZENIA CYKLU WARSZTATÓW „KICKOFF SESSION” DLA POMYSŁODAWCÓW PROJEKTÓW BIZNESOWYCH W RAMACH „PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT” ; ZNAK SPRAWY: 08/05/2016/LPNT Informacja o wyborze 30_05_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NR 129722 – 2016 SIWZ NR 129722 – 2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPZ-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OPZ – REGULAMIN PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 1B DO OPZ – PODRĘCZNIK DLA […]

Więcej

2015

Więcej

2014

Więcej

2013

Więcej

2012

Więcej

2011

Więcej

2010

Więcej

2009

Więcej