LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

LPNT S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

tel. (+48) 81 534 61 00
faks: (+48) 81 531 85 48
e-mail: biuro@lpnt.pl

Beata Owczarczyk

Beata Owczarczyk

Sekretarz Zarządu

tel. (+48) 81 534 61 00 w. 21
e-mail: biuro@lpnt.pl

Teresa Spitzer

Teresa Spitzer

Główny Księgowy

tel. (+48) 81 534 61 00 w. 21
e-mail: t.spitzer@lpnt.pl

Judyta Węgłowska

Judyta Węgłowska

Dyrektor działu organizacyjno-prawnego

tel. kom.: 500 204 423
e-mail: j.weglowska@lpnt.pl

Tomasz Klepacz

Tomasz Klepacz

Dyrektor działu operacyjnego

tel. kom.: 600 750 635
e-mail: t.klepacz@lpnt.pl

Urszula Hasiec

Urszula Hasiec

Dyrektor ds. PR i Marketingu

tel. kom.: 881 316 100
e-mail: u.hasiec@lpnt.pl

Paweł Kowalik

Paweł Kowalik

Manager Projektu INNOVA-INVEST

tel. kom.: 600 167 303
e-mail: p.kowalik@lpnt.pl

Arkadiusz Małek

Arkadiusz Małek

Dyrektor działu rozwoju

tel. kom.: 722 097 953
e-mail: a.malek@lpnt.pl

Marta Wielgus – Piotrowska

Marta Wielgus – Piotrowska

Dyrektor Działu Nadzoru Właścicielskiego i Projektów Inwestycyjnych

tel. kom.: 533 351 033
e-mail: m.wielgus@lpnt.pl

Tomasz Piasecki

Tomasz Piasecki

Specjalista ds. projektów

tel. (+48) 81 534 61 00
e-mail: t.piasecki@lpnt.pl

Tomasz Klepacz

Sylwia Biedacha

Specjalista ds. organizacyjnych

tel. kom.: 519 169 390
e-mail: s.biedacha@lpnt.pl

Tomasz Klepacz

Jagoda Kwiecień

Animator StartUp

tel. kom.: 519 169 390
e-mail: j.kwiecien@lpnt.pl

Edyta Chruściel

Edyta Chruściel

INNO-BROKER

tel. kom.: 506 965 042
e-mail: e.chrusciel@lpnt.pl

Ilona Dąbrowska

Ilona Dąbrowska

INNO-BROKER

tel. kom.: 506 977 960
e-mail: i.dabrowska@lpnt.pl

Kamil Chmielewski

Kamil Chmielewski

INNO-BROKER

tel. kom.: 506 971 270
e-mail: k.chmielewski@lpnt.pl

Dawid Kowalczyk

Dawid Kowalczyk

INNO-BROKER

tel. kom.: 506 968 513
e-mail: d.kowalczyk@lpnt.pl