top photo top photo

Władze spółki i misja

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. powstał by ułatwiać przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Działa w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. udostępnia nieruchomości i infrastrukturą techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. powstał w 2005 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

LPN-T S.A. zlokalizowany jest przy ulicy Bohdana Dobrzańskiego 3 w Lublinie i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Podstrefy LUBLIN Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Misją Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu.

Rada Nadzorcza

Dr hab. Sławomir Patyra  Przewodniczący RN
prof. dr hab. Andrzej Borowy  Wiceprzewodniczący  RN
Dariusz Maj Członek RN
Dr hab. Zbigniew Pastuszak Członek RN
Bartłomiej Orzechowski Członek RN

 

Zarząd

Tomasz Małecki

Tomasz Małecki

Prezes Zarządu

Akcjonariat

Samorząd Województwa Lubelskiego 95%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5%