top photo top photo

Akredytowany Ośrodek Innowacji

top-photo-2-mobile

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest jednym z pierwszych i nielicznych w Polsce ośrodków, które otrzymały akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

System akredytacji został opracowany m.in. na potrzeby Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wdrażanego przez PARP. W ramach wyżej wymienionego poddziałania, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie proinnowacyjnych usług doradczych, które są świadczone wyłącznie przez akredytowane ośrodki innowacji.

Lubelski Park Naukowo Technologiczny w ramach akredytowanych usług proinnowacyjnych świadczy:

 •     Usługi doradcze w zakresie innowacji
 1. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,
 2. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
 3. Doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
 •     Usługi wsparcia innowacji
 1. Udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,
 2. Znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

 

Gdyby Państwo byli zainteresowani świadczeniem takich usług zachęcamy do aplikowania po środki z Poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

 • Kwota dofinansowania: od 35 000 zł do 294 000 zł.
 • Poziom dofinansowania: do 70%.
 • Z działania mogą skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
 • Czas naboru wniosków: od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.
 • Więcej informacji na temat założeń projektu można znaleźć w załączniku: Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

LPNT SA zaprasza do bezpłatnej współpracy przy sporządzaniu dokumentacji o dotację oraz do kontaktu:

Kamil Chmielewski | k.chmielewski@lpnt.pl | 506 971 270