top photo top photo

Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to obiektywna opinia eksperta dotycząca technologii, którą firma zamierza wdrożyć realizując nową inwestycję. Załączenie opinii o innowacyjności jest niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie kredytu technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku gdy opinia nie jest wymagana, jej załączenie do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na przyznanie dotacji.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. oferuje kompleksowe wsparcie w uzyskaniu niezależnej opinii o innowacyjności, technologii lub procesie. Opinia jest dowodem na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w planowanej inwestycji, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. dysponuje bazą 400 pracowników naukowych zarówno z kraju, jak i zza granicy, którzy mogą opracować ekspertyzę lub przedstawić opinię w niemal dowolnym obszarze naukowym.

Okres oczekiwania na wydanie opinii, a także koszt jej wykonania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i ustalane są indywidualnie. Średni okres potrzebny na jej uzyskanie może wynieść ok. 2 tygodni, dlatego warto odpowiednio wcześniej wystąpić o jej wystawienie.

Znalezienie odpowiedniego specjalisty wymaga przesłania krótkiego opisu wprowadzanej technologii. Opis taki powinien umożliwić określenie jakiej branży i dziedziny dotyczy dana technologia, a także dać możliwość dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny.

Większość Programów Operacyjnych ma z góry ustalone wzory opinii, dlatego występując o jej wydanie warto wskazać do uzyskania jakich środków ma się przyczynić.

Prośbę o wystawienie opinii wraz z opisem technologii, ewentualnym wzorem opinii Programu Operacyjnego i danymi kontaktowymi należy kierować na adres e-mail: biuro@lpnt.pl