top photo top photo

Wizyty studyjne

Wizyta studyjna to krótkie spotkanie małej grupy specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Cele organizacji wizyt studyjnych:

  • wymiana informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami na temat wybrany przez instytucję goszczącą;
  • zaproszenie polskich i zagranicznych ekspertów w danej dziedzinie i umożliwienie im kontaktu z pracownikami własnej instytucji, władzami lokalnymi, przedstawicielami lokalnego środowiska zawodowego;
  • zwiększenie prestiżu instytucji;
  • szerokie zaprezentowanie osiągnięć gospodarzy oraz innowacyjnych projektów realizowanych przez inne instytucje w regionie;
  • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych wykorzystywanych w przyszłości do realizacji wspólnych projektów;
  • budowanie zespołu otwartego na realizację międzynarodowych przedsięwzięć