top photo top photo

Lubelskie i Gelderland

„Lubelskie i Gelderland 2014 – 2020.  Współpraca międzyregionalna w zakresie biogospodarki”

13 lutego 2014 r.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Konferencja będzie okazją do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki z partnerskich regionów – lubelskiego i Gelderland (Holandia) w obszarze bio-gospodarki. Konferencja odbędzie się w dniu 13 lutego w Auli Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego, przy ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie.

Konferencja “Lubelskie and Gelderland 2014 – 2017. Współpraca międzyregionalna w zakresie biogospodarki” skierowana jest do uczestników polskiego i holenderskiego systemu innowacji oraz do osób zainteresowanych problematyką transferu technologii w ramach współpracy międzynarodowej. Według wstępnych szacunków w konferencji weźmie udział około 300 osób. Prelekcje wygłoszone zostaną przez naukowców i ekspertów ze sfery biznesu aktywnie zajmujących się zagadnieniami transferu technologii.

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

 

Prezentacje z konferencji udostępniamy na prośbę mailową na adres konferencja@lpnt.pl

 

 

 

Program konferencji

 

Udział w konferencji możliwe wyłącznie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy organizatora konferencji: konferencja@lpnt.pl

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy uczestników konferencji prowadzone będą do wyczerpania limitu miejsc. Udział w konferencji możliwy jest wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora konferencji otrzymania zgłoszenia dostarczonego do momentu wyczerpania limitu miejsc.